ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Μπορεί η ασφάλιση αυτοκινήτου να είναι υποχρεωτική αυτό δε σημαίνει πως δεν μπορείτε να ασφαλίσετε το όχημα σας για κλοπή, πυρκαγιά, θραύση κρυστάλλων, φυσικά φαινόμενα ή και ιδίες ζημιές.

ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Η ασφάλιση περιουσίας προστατεύει όχι μόνο το σπίτι σας, το εξοχικό σας, την επιχείρησή σας από απρόσμενα γεγονότα όπως η πυρκαγιά, ο σεισμόςη πλημμύρα και η κλοπή αλλά και το περιεχόμενο τους που είναι οι κόποι μιας ζωής.

ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΣΚΑΦΩΝ

Η ασφάλιση σκαφών εκτός απο υποχρεωτική είναι και απαραίτητη καθώς προστατεύει από τυχόν κακοτοπιές. Γιατί να χαλάσετε τις στιγμές χαλάρωσης στο σκάφος σας ενώ μπορείτε να είσαστε απόλυτα προστατευμένοι; 

Γιατί χρειάζομαι ασφάλιση αυτοκινήτου;

Η ασφάλιση οχήματος για Αστική Ευθύνη είναι υποχρεωτική βάσει Νόμου. Η συγκεκριμένη ασφάλιση ονομάζεται βασική ασφάλιση και είναι η ελάχιστη ασφάλιση και καλύπτει τις απαραίτητες αποζημιώσεις για υλικές ζημιές και σωματικές βλάβες, σε περίπτωση ατυχήματος.Η υποχρεωτική ασφάλιση της έναντι τρίτων αστικής ευθύνης από την κυκλοφορία των αυτοκινήτων, καθιερώθηκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα, με την ψήφιση του Ν. 489/76, «Περί υποχρεωτικής ασφαλίσεως της εξ’ ατυχημάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης», που άρχισε να ισχύει από την 1.1.1978. Σκοπός και φιλοσοφία του είναι η προστασία των τρίτων. Ένα όχημα πρέπει να είναι ασφαλισμένο ακόμα και αν είναι ακινητοποιημένο. Στην περίπτωση που ο κάτοχος δε το κινεί και δεν επιθυμεί να το ασφαλίσει πρέπει να καταθέσει τις πινακίδες (διαδικασία ακινησίας).

Μικτή ασφάλιση αυτοκινήτου

Με τη μικτή ασφάλιση (ή ασφάλιση ιδίων ζημιών), η ασφαλιστική σας εταιρεία αναλαμβάνει την υποχρέωση να αποκαταστήσει τις υλικές ζημίες του δικού σας οχήματος από σύγκρουση, πρόσκρουση, εκτροπή, ανατροπή ή κατακρήμνιση ακόμα και στην περίπτωση που είστε υπεύθυνος για το τροχαίο ατύχημα. Η μικτή ασφάλεια είναι η πληρέστερη κάλυψη που μπορείτε να έχετε.

Ασφάλιση Αυτοκινήτου Πυρός Κλοπής

Η κάλυψη ολικής κλοπής σας καλύπτει στη τρέχουσα αξία του οχήματός σας σε περίπτωση που αυτό κλαπεί. Με την κάλυψη μερικής κλοπής καλύπτονται οι ζημιές που προκλήθηκαν στο αυτοκίνητό σας κατά την απόπειρα κλοπής (πχ μίζα, κλειδαριές, ταμπλό κ.α.). Επίσης, καλύπτονται και τα εξαρτήματα του αυτοκινήτου που είναι σταθερά προσδεμένα και απαραίτητα για την κίνησή του (πχ οι ζάντες αλουμινίου). Η κάλυψη πυρός σας καλύπτει για τις ζημιές που θα προκληθούν στο όχημά σας από πυρκαγιά, πτώση κεραυνού ή έκρηξη. Μεγάλη σημασία όταν συνάπτεται ασφαλιστήριο με κάλυψη πυρός κλοπής είναι η αξία οχήματος που έχετε δηλώσει γιατί με βάση αυτή θα καθοριστεί το ύψος της αποζημίωσης. Η ασφαλιστική εταιρεία δηλαδή, θα καταβάλει αποζημίωση κλοπής με βάση την τρέχουσα αξία του αυτοκινήτου.) Σε αντίθετη περίπτωση θα υπάρχει υπερασφάλιση ή υπασφάλιση. Υπερασφάλιση υπάρχει όταν η ασφαλιζόμενη αξία του οχήματος είναι μεγαλύτερη της τρέχουσας και αντίθετα, υπασφάλιση υπάρχει όταν είναι μικρότερη.

Ασφάλιση αυτοκινήτου από Φυσικά Φαινόμενα

Η κάλυψη του οχήματός μας από φυσικά φαινόμενα είναι πολύ σημαντική τους χειμερινούς μήνες. Όλοι θυμόμαστε τις περσινές πλημμύρες που προκάλεσαν μεγάλες καταστροφές σε πολλά οχήματα. Από τους κατόχους Ι.Χ που υπέστησαν ζημιές αποζημιώθηκαν μόνο όσοι είχαν στο ασφαλιστήριό τους την προαιρετική κάλυψη των φυσικών φαινομένων.

Γιατί χρειάζομαι ασφάλιση περιουσίας;

H Ελλάδα συγκαταλέγεται στις χώρες με υψηλή σεισμικότητα. Η Ελλάδα έχει μεγάλο αριθμό πυρκαγιών (& εμπρησμών) κατά τους καλοκαιρινούς μήνες. Η Ελλάδα είναι η χώρα της Ευρώπης με το υψηλότερο ποσοστό ιδιοκατοίκησης. Σε πολλές περιπτώσεις, η ασφάλεια κατοικίας έχει αποκτηθεί με στεγαστικό δάνειο. Η συγκεκριμένη ασφάλεια ονομάζεται ασφάλεια ενυπόθηκης κατοικίαςΟι καταστροφές από πλημμύρες στην Ελλάδα έχουν αυξηθεί δραματικά τα τελευταία χρόνια λόγω της κλιματικής αλλαγήςΗ κρίση καθιστά την ασφάλιση κατοικίας περισσότερο αναγκαία, γιατί σε περίπτωση ζημιάς, οι ιδιοκτήτες δεν έχουν τους πόρους να την αποκαταστήσουν με δικά τους κεφάλαια αλλά ούτε και τη δυνατότητα δανειοδότησης.

Ασφάλιση Περιουσίας Έναντι Τρίτων

Καλύπτεται ο ασφαλισμένος για αστική ευθύνη έναντι τρίτων για υλικές ζημιές που θα προκληθούν συνεπεία πυρκαγιάς από τα ασφαλιζόμενα αντικείμενα. Με το ασφαλιστήριο κατά κινδύνων Αστικής Ευθύνης έναντι Τρίτων καλύπτονται οι οικονοµικές υποχρεώσεις του Λήπτη της Ασφάλισης (Φυσικού ή Νοµικού Προσώπου) έναντι άλλων προσώπων, σε περίπτωση κατά την οποία λόγω κάποιας πράξης ή/ και παράληψής του έγινε άθελά του (ακουσίως) υπαίτιος να προκληθεί σωµατική βλάβη (τραυµατισµός ή θάνατος) άλλου προσώπου (Φυσικού) ή ζηµιά σε περιουσιακά στοιχεία άλλου προσώπου (Φυσικού ή Νοµικού).


Ασφάλιση Περιουσίας Πυρός 

Καλύπτονται οι ζημιές στα ασφαλισμένα αντικείμενα από πυρκαγιά.Καλύπτονται οι ζημιές στα ασφαλισμένα αντικείμενα προερχόμενες από άμεση επίδραση καπνού που θα διαφύγει αιφνιδιαστικά και αντικανονικά από εγκαταστάσεις θέρμανσης, ξήρανσης ή εστίασης, οι οποίες βρίσκονται εντός των ασφαλισμένων εγκαταστάσεων.Καλύπτονται οι ζημιές στα ασφαλισμένα αντικείμενα προερχόμενη από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε δασώδεις ή θαμνώδεις εκτάσεις, αγρούς, χόρτα, λιβάδια, βοσκοτόπια, συστάδες δένδρων ή θάμνων ή και συνεπεία εκχέρσωσης του εδάφους με φωτιά.Καλύπτονται οι υλικές ζημιές που θα συμβούν στα ασφαλισμένα αντικείμενα κατά την προσπάθεια κατάσβεσης πυρκαγιάς.

Ασφάλιση Περιουσίας από Φυσικά Φαινόμενα

Καλύπτονται οι ζημιές στα ασφαλιζόμενα αντικείμενα που οφείλονται άμεσα σε φυσικά φαινόμενα όπως η πλημμύρα, η καταιγίδα, το χιόνι, το χαλάζι, η ανεμοθύελλα, ο σεισμός, η κατολίσθηση, η καθίζηση, το παλιρροϊκό κύμα, η λαίλαπα κλ.π.

Γιατί χρειάζομαι ασφάλιση σκάφους;

Στην Ελλάδα η ασφάλιση αστική ευθύνης σκάφους είναι υποχρεωτική σύμφωνα με τον νόμο 4256 ΦΕΚ 92/14-4-2014, ο οποίος ψηφίστηκε από τη Βουλή των Ελλήνων, και αφορά στα τουριστικά πλοία. Σύμδωνα με το νόνο αυτό η μετακίνηση και κυκλοφορία των πλοίων αναψυχής, των επιβατηγών πλοίων και των μικρών σκαφών καθώς και των μικρών σκαφών ή άλλων θαλάσσιων μέσων αναψυχής τα οποία θεωρούνται ταχύπλοα σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς λιμένα, επιτρέπεται μόνον αν αυτά είναι ασφαλισμένα.
Aσφάλιση Αστικής Ευθύνης Σκάφους

Καλύπτεται η αστική ευθύνη του ασφαλιζομένου για ζημιές που τυχόν προκληθούν από αμελείς πράξεις ή παραλήψεις του ιδίου ή των προσώπων που είναι στην υπηρεσία του κατά τη διάρκεια που το ασφαλιζόμενο σκάφος εκτελεί τη χρήση που αναγράφεται στο ασφαλιστήριο.

Ασφάλιση Θαλάσσιας Ρύπανσης

Η κάλυψη αφορά αποκλειστικά και μόνο τη δαπάνη καθαρισμού της θαλάσσιας περιοχής που ρυπάνθηκε υπό την προϋπόθεση ότι η ρύπανση είναι το άμεσο αποτέλεσμα αιφνίδιας, τυχαίας, συγκεκριμένης και προσδιορισμένης ενέργειας ή ουσίας ή μικροοργανισμού ή γενετικώς τροποποιούμενου οργανισμού, γίνεται δε η ρύπανση αντιληπτή κατά τη διάρκεια ισχύος του ασφαλιστηρίου.

Νομική Προστασία Σκάφους 

Καλύπτονται τα έξοδα που απαιτούνται για τη νομική προστασία των συμφερόντων του πελάτη που σχετίζονται με το σκάφος. Τα έξοδα των δικηγόρων ή ακόμα και τα δικαστικά έξοδα είναι μερικά από τα έξοδα που καλύπτει μια τέτοια ασφάλιση σε περίπτωση που χρειαστεί.

Οδηγός Ασφάλισης Οχημάτων Ειδικών Κατηγοριών 

Η ασφάλιση του ΤΑΞΙ σας είναι απαραίτητη από το Νόμο και το ασφάλιστρο καθορίζεται κυρίως από την έδρα τιμολόγησης.

Στην ασφάλιση ΤΑΞΙ υπάρχει η δυνατότητα προσθήκης προαιρετικών καλύψεων όπως Θραύσης Κρυστάλλων, Πυρός/Κλοπή και Πλήρους Οδικής Βοήθειας αλλά ΔΕΝ παρέχεται η δυνατότητα μικτής κάλυψης.


Η ασφάλιση του Αγροτικού σας είναι απαραίτητη από τον Νόμο και το ασφάλιστρο καθορίζεται κυρίως από τους φορολογήσιμους ίππους.

Στην ασφάλιση αγροτικού υπάρχει η δυνατότητα προσθήκης προαιρετικών καλύψεων όπως Πυρός/Κλοπής και Πλήρους Οδικής Βοήθειας καθώς και η δυνατότητα μικτής κάλυψης μέσω της φόρμας τιμολόγησης.


Η ασφάλιση του φορτηγού σας είναι απαραίτητη από τον Νόμο και το ασφάλιστρο καθορίζεται κυρίως από τους ίππους και την περιοχή τιμολόγησης.

Στην ασφάλιση φορτηγού υπάρχει η δυνατότητα προσθήκης προαιρετικών καλύψεων όπως Πυρός/Κλοπής και Πλήρους Οδικής Βοήθειας καθώς και η δυνατότητα μικτής κάλυψης μέσω της φόρμας τιμολόγησης.


Η ΟΜΑΔΑ ΜΑΣ

Η ομάδα μας αποτελείται απο έμπειρους και πιστοποιημένους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές 
που δραστηριοποιούνται στην ασφάλιση για πάνω από μια δεκαετία. 
Είναι πάντα έτοιμοι να απαντήσουν σε κάθε απορία και να σας καθοδηγήσουν
προκειμένου να επιλέξετε την ασφαλιστική κάλυψη που σας ταιριάζει.
Η προτεραιότητα μας είναι οι ανάγκες των πελατών μας.